Home arrow Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen E-mail

Hieronder zijn een aantal veel gestelde vragen opgenomen omtrent Erasmus Corporate Finance en onze dienstverlening.

1. Heeft u kopers voor mijn onderneming?

Wij hebben relaties met zeer veel potentiële strategische kopers, wij kennen financiële kopers (participatiemaatschappijen en informal investors). Wij maken gebruik van verschillende databases en kennen voorts veel fusie en overname adviseurs. Met dit netwerk zullen wij potentiële kopers voor uw onderneming kunnen identificeren. In het buitenland kunnen wij o.a. gebruik maken van ons netwerk van intermediairs om met potentiële kopers in contact te komen.


2. Wat is de waarde van mijn onderneming?

De waarde van uw onderneming is de waarde in de ogen van een koper. Meestal willen kopers een vastgesteld rendement op hun investering. Hierbij spelen synergie, maar ook integratiekosten e.d. een grote rol. We adviseren u aan het begin van het proces uitgebreid over de waarde van uw onderneming.


3. Hoe verloopt het verkoopproces?

Het verkoopproces bestaat uit een voorbereidingsfase (analyse, documentatie, selectie van potentiële kopers) en een uitvoeringsfase (uitwisselen informatie, tactiekbepaling, onderhandelen, structurering van de transactie, due diligence en closing). Wij managen het gehele proces in nauw overleg met onze opdrachtgever.


4. Hoe lang duurt het verkoopproces?

Elke transactie is anders. In het algemeen duurt het proces 6 tot 12 maanden. Wij zullen uw situatie uitgebreid bespreken.


5. Wat is het beste moment om een bedrijf te verkopen?

Dat is natuurlijk sterk afhankelijk van het bedrijf zelf, maar een bedrijf dat een periode van gezonde groei heeft doorgemaakt, doch nog niet aan de top zit, is voor kopers interessant. Hoe groter het groeipotentieel, hoe interessanter voor een koper.


6. Kan de geheimhouding gewaarborgd blijven?

In de meest gevallen willen verkopers de voorgenomen verkoop zo lang mogelijk geheimhouden. Dit is begrijpelijk en in veel gevallen is het ook in het belang van een goede transactie. Wij zullen u adviseren over een juiste aanpak van het proces. Potentiële kopers zullen steeds geheimhoudingsverklaringen moeten tekenen.


7. Moet een fusie- en overnameadviseur een expert zijn in mijn branche?

Integendeel. De experts uit uw branche hebben juist banden met de partijen in de branche die hen in de toekomst mogelijk opdrachten geven. Hierdoor is hun onafhankelijkheid niet gewaarborgd. Uw adviseur moet u goed, professioneel en onafhankelijk adviseren.


8. Geldt er voor een opdracht exclusiviteit?

Onze ervaring is dat de beste resultaten worden behaald als er gedurende de opdracht intensief samen wordt gewerkt. Opdrachten zijn daarom altijd exclusief. Wij werken overigens intensief samen met uw andere adviseurs zoals uw accountant, fiscalist, notaris en advocaat.


Meer vragen?
Heeft u nog meer vragen dan kunt u ons een e-mail sturen. We zullen uw specifieke vraag persoonlijk beantwoorden. Ook zijn wij graag bereid onze antwoorden telefonisch of mondeling toe te lichten.

Contactformulier