Home arrow Verkoop
Verkoop E-mail

Wanneer u als ondernemer uw bedrijf of een bedrijfsonderdeel wenst te verkopen loopt u tegen tal van nieuwe vraagstukken en problemen aan. Hierbij valt te denken aan: Wat is de beste aanpak, is dit het juiste moment, hoe vind ik de meest geschikte koper, welke waarde heeft mijn onderneming en welke prijs moet ik vragen? 

In nauw overleg zullen we met u een marsroute vaststellen waarbij wij erg hechten aan een goede voorbereiding. Hierdoor worden verrassingen tijdens de onderhandelingen voorkomen en zullen de opbrengst en de verkoopvoorwaarden geoptimaliseerd worden en kan de doorlooptijd bekort worden.

Schematisch voorbeeld van een verkoopproces:

 

Voorbereiding:

 • Opdrachtformulering
 • Processtructurering
 • Informatie verzamelen
 • Analyse van de onderneming
 • Opstellen bedrijfsprofiel en informatiememorandum
 • Identificeren en selecteren van potentiële gegadigden
 • Pre marketing (testen of potentiële gegadigden inderdaad belangstelling hebben)

Uitvoering:

Fase1

 • Benaderen van potentiële gegadigden
 • Geheimhouding vastleggen
 • Bedrijfspresentatie
 • Onderhandelingen
 • Analyse biedingen
 • Transactiestructurering

  Fase 2

 • Letter of Intent
 • Begeleiden bij boekenonderzoek (due diligence)


  Fase 3

 • Overdracht (koop- verkoopovereenkomst)
 • Implementatie


Structurering verkoopproces

Er zijn verschillende methoden om het verkoopproces te structureren. Zoals hieronder aangegeven is. Wij adviseren u welke methode in uw geval het beste resultaat oplevert.

 1. Gecontroleerde veiling

  Een bijzondere vorm van de structurering van het verkoopproces is de "gecontroleerde veiling". Deze vorm wordt steeds vaker toegepast. Kenmerk is een bij voorbaat strak gemanaged proces dat vastligt in procedurebrieven. Voordeel is dat er vaak een hogere waarde kan worden gerealiseerd dan bij exclusieve onderhandelingen als gevolg van de concurrentiedruk van de verschillende kopers. Het proces gaat vaak ook sneller. Vereiste is wel dat het bedrijf redelijk courant is. Meestal hebben al een aantal kopers hun interesse getoond. Nadeel is wel dat de geheimhouding minder goed kan worden gewaarborgd.

  Verder worden er nog hogere eisen gesteld aan de voorbereidingsfase om een kort en strak gemanaged proces te waarborgen. Overwogen kan worden om een pre due diligence onderzoek te laten uitvoeren.


 1. Competitieve verkoopproces

  Het competitieve verkoopproces is een goed alternatief voor de veiling en het exclusieve verkoopproces. Er worden slechts een beperkt aantal partijen tegelijk benaderd waardoor er enige flexibiliteit ontstaat. Indien biedingen tegenvallen of de match met gegadigden toch tegenvalt kan nog besloten worden andere potentiële partijen te interesseren om een bod uit te brengen.

 2. Exclusief verkoopproces

  Het exclusief verkoopproces is een verkoopproces waarbij de verkoper 1 op 1 onderhandelt met een koper en in een vrij vroeg stadium exclusiviteit toekent zodat in (betrekkelijke) stilte de overname kan worden beoordeeld en worden uit onderhandeld. Deze methode werkt het beste als het belangrijk is voor het welslagen van een transactie dat er een goede chemie en samenwerking ontstaat tussen koper en verkoper. Dit speelt met name een rol als de verkoper nog langdurig bij de onderneming betrokken blijft na de verkoop.

  Overigens ontkomt een verkoper er soms ook niet aan om aan het eind van het veilingproces of in de loop van het competitieve verkoopproces de koper exclusiviteit te gunnen. Zolang mogelijk meerdere opties openhouden biedt echter de verkoper de meeste mogelijkheden om een optimale verkooptransactie te realiseren. 

  Erasmus Corporate Finance begeleidt het gehele proces en adviseert u uitgebreid omtrent de te nemen stappen en de onderhandelingsstrategie. Wij zullen desgewenst de onderhandelingen samen met u voeren en voor zover noodzakelijk sturen wij het gehele proces bij.

Meer weten over de verkoop van een onderneming?Fase3