Team E-mail

Lout de Roos
Lout de Roos heeft een lange ervaring opgebouwd in het bankwezen bij ABN AMRO als accountmanager in de zakelijke sector en vervolgens in de kredietverlening waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in de financiering van overnames, management buy-outs en andere complexe financieringen.

De afgelopen 12 jaar is hij als senior adviseur van ABN AMRO Fusies & Overnames Nederland en vervolgens van ABN AMRO Corporate Finance betrokken geweest bij een zeer groot aantal fusie en overname transacties en strategische advisering in het midden- en grootbedrijf.

Hij is betrokken geweest bij verkoop van familiebedrijven aan strategische kopers in binnen- en buitenland, aan financiële kopers en aan managers. Ook aan koopkant en met betrekking tot strategisch advies heeft Lout een grote ervaring opgebouwd.

Lout heeft transacties gedaan  en adviezen uitgebracht in uiteenlopende bedrijfstakken waaronder de (technische) groothandel, industrie, foodsector, transport en logistiek, dienstverlening waaronder uitzendorganisaties en detacheringbedrijven.