Home arrow Financieel strategisch advies
Financieel stragisch advies E-mail

De ontwikkelingen in de economie gaan snel. Inspelen op deze ontwikkelingen is de dagelijkse uitdaging van de ondernemer.

 • Wat is de huidige marktpositie en wat zijn de toekomstperspectieven?
 • In welke fase van de levenscyclus zijn mijn belangrijkste producten?
 • Keuze tussen nichemarkten of voor schaalgrootte
 • Outsourcen of zelf maken?

Erasmus Corporate Finance is u graag behulpzaam bij uw financiële analyses en keuze mogelijkheden door alternatieve strategieën in kaart te brengen en voor en tegen argumenten af te wegen. De basis is een goede analyse van de onderneming en zijn omgeving, sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen. Wij rekenen de verschillende scenario’s door en trekken conclusies.

Uitvloeisels van de analyse kunnen zijn: autonoom groeien of door middel van acquisities, specialiseren of diversificeren, de onderneming splitsen of onderdelen verkopen.

Ook bij de uitvoering van de gekozen strategie kunnen wij u ondersteunen.

Keuzes maken over de bedrijfsopvolging vereisen een diepgaande analyse en heldere keuzes. In het bijzonder adviseren wij ook bij het verkooprijp maken van de onderneming. Voorbeelden van onderwerpen die wij aandacht geven bij de beoordeling of een onderneming verkooprijp is zijn:

 • Flexibiliteit van de juridische structuur
  Is er al sprake van een holding en werkmaatschappij structuur. Is het vastgoed mogelijk al in een aparte vastgoed B.V. Staat de pensioenvoorziening nog op de balans. Zijn er fiscale drempels bij verkoop van een werkmaatschappij?
 • Rendeert de gehele onderneming even goed? Zijn er verbeterpunten in een of meer onderdelen. Wellicht moet er gereorganiseerd worden?
 • Zijn er overbodige activa af te stoten of is het mogelijk grote investeringen uit te stellen?
 • Is het tweede echelon van de onderneming voldoende capabel de onderneming voort te zetten?


Onze analyse en het uitvoeren van onze aanbevelingen leveren een grotere kans op succes op en betere verkoopvoorwaarden en prijs.

Welke oplossing past het beste bij uw doelstellingen?

Erasmus Corporate Finance kunt u inschakelen voor financieel strategisch advies in geval van: 

 • Groeiplannen
 • Afstoten bedrijfsonderdelen
 • Herstructurering
 • Verkoopklaar maken

Meer weten over financieel strategisch advies?