Home arrow MBO / MBI
Management buy-out / management buy-in E-mail

Er is sprake van een management buy-out (MBO) indien het zittende management de aandelen van de onderneming overneemt.

Voor de verkoper is een MBO één van de opties die hem open staat. Voor het managementteam is het een unieke kans. Feit is dat de onderhandelingen tussen koper en verkoper buitengewoon delicaat liggen. De belangen zijn plotseling tegenstrijdig. De koper onderhandelt met zijn huidige werkgever. Een verstoorde relatie bij niet doorgaan van de beoogde transactie kan zeer schadelijk zijn voor de toekomst van de onderneming.

Het voordeel van een MBO voor de verkoper om de onderneming aan het bestaande management te verkopen is veelal dat het transactieproces sneller kan worden uitgevoerd dan bij verkoop aan derden. De koper, in casu de manager, kent de onderneming reeds uitstekend. Nadeel van een MBO voor de verkoper is dat uit oogpunt van opbrengst deze niet wordt gemaximaliseerd zoals bij verkoop aan een strategische partij, vanwege het ontbreken van synergie voordelen. Bovendien heeft het management meestal ook niet de financiële armslag.

Wat doen wij voor u:

  • analyseren van de onderneming en adviseren omtrent de waarde
  • haalbaarheidonderzoek van de MBO uitvoeren
  • financieringsmogelijkheden in kaart brengen en het voorbereiden van de financieringsaanvraag.
  • Eventueel zal in deze analyse de mogelijkheid van risicodragend vermogen van "informal investors" of participatiemaatschappijen onderzocht worden.

Zeker bij een management buy-out is het belangrijk dat een ervaren externe deskundige wordt ingeschakeld om het proces in gang te zetten, het proces uit te voeren en de voortgang te bewaken. Daarnaast kan deze deskundige zorgen dat de onderhandelingen zakelijk worden gevoerd en dat de emoties, die zeker spelen, in goede banen worden geleid.

Een management buy-in (MBI) is een transactie waarbij de onderneming aan een externe manager / een extern managementteam wordt verkocht.

Het vinden van een capabele en financieel krachtige kandidaat maakt het proces extra gecompliceerd, maar zeker niet ondoenlijk.

Aanbevelingen voor de manager
Een aantal aanbevelingen kunnen we nu al geven als u als manager een bedrijf wilt kopen. Wees goed voorbereid. Ook al heeft de aandeelhouder nog geen besluit genomen omtrent verkoop, dan nog is het verstandig dat u zich al heeft georiënteerd.

  • Wie van het managementteam gaat de overname uitvoeren
  • Welke adviseurs hebt u nodig, en wie gaat de transactie voor u begeleiden
  • Denk na over toekomstplannen en mogelijke verbeteringen (waardecreatie)
  • Zijn er mogelijkheden om op korte termijn de cash flow te verhogen? Denk hierbij ook aan afstoten van (onrendabele) activa.
  • Stel een businessplan op

Mocht de verkoper het idee van een management buy-out opperen, realiseer dan dat de waarde-indicatie die hij mogelijk aangeeft onderhandelbaar is. Maar daar zijn dan wel goed doordachte argumenten voor nodig. Indien er met externe risicodragende financiers een overname wordt gepland is het verstandig ook alvast na te denken over een mogelijke exit na een aantal jaren door die participant.

Realiseer u dat ook het betrekken van een participant gedegen dient te gebeuren en dat de beste propositie ook hier is om met verschillende partijen te onderhandelen.

Zie ook financieringsbegeleiding.

Meer weten over een mbo of mbi?