Koop E-mail

Ook de acquisitie van ondernemingen is een gevoelig proces. Vaak is het verstandig de kandidaat niet zelf te benaderen, maar dat door ons te laten doen. Een juiste waarderange moet worden vastgesteld en er moet een onderhandelingsstrategie worden gekozen. Daarnaast moet een goede chemie worden bevorderd tussen verkoper en koper.

Erasmus Corporate Finance geeft bij alle stappen in het acquisitie proces sturing. Indien nodig brengen wij gevoelige onderwerpen in de onderhandelingen ter sprake zodat de relatie tussen koper en verkoper niet negatief wordt beïnvloed.

Het koopproces lijkt sterk op het verkoopproces. Ook hier wordt gestart met strategiebepaling en het vaststellen van een programma van eisen, het zoeken naar potentiële "targets", anoniem benaderen van de mogelijke targets om vast te stellen of er verkoopbereidheid is, informatie vergaren en het voorbereiden bij de initiële bieding, onderhandelingen voeren en het proces begeleiden.

Wij kunnen u tijdens het koopproces helpen met:

Voorbereiding:

 • Opdrachtformulering en programma van eisen
 • Processtructurering
 • Opstellen acquisitieprofiel
 • Targets identificeren
 • Informatie verzamelen
 • Analyse van de targets en selectie

Uitvoering:

Fase 1

 • Benaderen van potentiële targets (op anonieme basis)
 • Geheimhouding vastleggen
 • Bedrijfspresentatie en informatie uitwisselingen
 • Initiële bieding(en)
 • Onderhandelingen
 • Transactiestructurering

  Fase 2

 • Letter of intent
 • Boekenonderzoek / due diligence onderzoek
 • Financiering finaliseren

  Fase 3

 • Overdracht
 • Implementatie

Meer weten over de koop van een onderneming?