Home arrow Financieringsbegeleiding
Financieringsbegeleiding E-mail

De financieringsstructuur van een onderneming en financieringsinstrumenten spelen een belangrijke rol bij het optimaliseren van de waarde van de aandelen. Wij adviseren u over deze aspecten in geval van acquisities, grote investeringen of bij herfinanciering.

Rekening houdend met de kosten van vreemd vermogen en van eigen vermogen zal beoordeeld moeten worden welke structurele verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen haalbaar en verantwoord is. Ook gebruikmaken van de juiste financieringsinstrumenten zal helpen bij het optimaliseren van de waarde van uw onderneming.

Erasmus Corporate Finance kan uw onderneming van dienst zijn in de volgende situaties:

 • Financiering van een overname
 • Management buy-out / buy-in
 • Financiering van een grote investering
 • Herfinanciering

Financieringsinstrumenten die kunnen worden ingezet zijn:

 • Rekening-courant krediet
 • Hypothecaire leningen
 • Lease (operational en finance lease)
 • Uitgestelde betaling van een deel van de verkoopprijs
 • Achtergestelde leningen
 • (Cumulatieve) preferente aandelen
 • Gewone aandelen

Risicodragend vermogen
Risicodragend vermogen is een onderdeel van de financieringsstructuur van een onderneming. Indien de ondernemer behoefte heeft aan uitbreiding van het risicodragend vermogen vanwege expansie of overname staan er zeer veel verschillende partijen gereed die elk hun eigen beleid voeren ten aanzien van doelgroepen (branches, levenscyclus van de onderneming, etc), eigen rendementseisen hebben, exit strategieën hanteren en meer of minder betrokken bij het management willen zijn.

Wij kennen de partijen die in uw onderneming geïnteresseerd zullen zijn en het beste bij u en uw onderneming passen. Het kan gaan om verschillende participatiemaatschappijen maar ook om informal investors. Van groot belang blijken telkens weer de financieringsinstrumenten die participanten kunnen inzetten en die een grote invloed kunnen hebben op de waarde van de aandelen en op de waardeverdeling tussen participaten en management.

Participatiemaatschappijen en banken hebben de gelegenheid om gebruik te maken van de regeling Groeifaciliteit van het ministerie van Economische Zaken. De overheid staat garant voor maximaal 50% van nieuw verstrekt risicodragend vermogen van maximaal EUR 5.000.000. De overheid wil hiermee het MKB stimuleren in geval van bedrijfsoverdracht of snelle groei. Door deze regeling wordt de financieringsbasis verbeterd en ontstaat een grote financieringshefboom.

Werkwijze
Alvorens banken en/of participanten te benaderen stellen wij in nauw overleg met u een duidelijk en overzichtelijk ondernemingsplan of investeringsmemorandum op. Vervolgens selecteren wij in overleg met u banken of andere financiers en lichten we gezamenlijk de investeringspropositie toe. Wij begeleiden of voeren de onderhandelingen waarna de transactie kan worden vastgelegd en uitgevoerd.

Meer weten over financieringsbegeleiding?