Home arrow Diensten
Diensten E-mail

Fusies en overnames, bedrijfsopvolging
Wij adviseren en begeleiden actief verkoop- en kooptransacties van ondernemingen in het kader van bedrijfsopvolging, afsplitsing en expansie. Management buy-out / management buy-in, zijn bijzondere vormen van overdracht van een onderneming aan de managers van die onderneming of aan externe managers. Wij begeleiden deze transacties namens koper of namens verkoper.

Financieringsbegeleiding 
De acquisitie van een bedrijf of bedrijfsonderdeel of een grote investering vereist veelal complexe financieringsstructuren. Er moet een weloverwogen keuze gemaakt voor een financieringsstructuur en de verschillende financieringsinstrumenten. Wij bereiden uw aanvraag voor zodat een fiatteerbare opzet ontstaat en presenteren deze bij de bank. Ook assisteren wij u bij het arrangeren van risicodragend vermogen.

Waardering van de onderneming
Er zijn diverse waarderingsmethoden. De waarde van een onderneming is echter een zeer subjectief begrip. Marktomstandigheden kunnen bijvoorbeeld verschillend worden geïnterpreteerd. Objectieve rekenmethoden zijn de basis voor de onderhandelingen waarbij uiteindelijk de prijs zal worden vastgesteld. Op basis van onze analyses en expertise adviseren wij u uitgebreid over de waardebepaling van uw onderneming.

Financieel strategisch advies
Duidelijke advisering over de strategische richting van de onderneming is een belangrijk onderdeel van ons adviespakket. Keuzes omtrent bedrijfsopvolging, groeimogelijkheden, herstructurering, splitsing, (des-) investeringen, acquisities en verkoop vereisen diepgaande analyses. In het bijzonder adviseren wij ook bij het verkooprijp maken van uw onderneming