Home arrow Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging E-mail

Een vraagstuk waar ondernemers onherroepelijk mee te maken krijgen is bedrijfsopvolging. Feit is dat deze problematiek zodanige emoties oproept dat er vaak besloten wordt tot uitstel. Er zijn redenen voldoende om de opvolging uit te stellen: de ondernemer zit nog vol met plannen en de gezondheid is nog goed. De zoon of dochter is nog te jong of de tweede man is nog te onervaren.
De voorbereiding van het opvolgingsproces kan veel tijd in beslag nemen, bijvoorbeeld door fiscale beperkingen. Naar onze mening kan dit proces beter twee jaar te vroeg worden gestart dan één dag te laat!

Wij zullen met u een plan opstellen om te komen tot het gewenste resultaat. Wat zijn uw persoonlijke of uw financiële doelstellingen? Is er voldoende pensioen opgebouwd? Wat is er haalbaar? Is de oplossing de verkoop aan een strategische koper, zoals een branchegenoot, of is het verkoop aan het management maar heeft die daar de middelen wel voor? Mogelijk wordt de droom werkelijkheid en kan de zoon of dochter het bedrijf toch overnemen? Argumenten vóór en tegen zullen zakelijk worden afgewogen en wij zullen u een gedegen advies uitbrengen.

Onderdeel van dit advies is ook de beoordeling of de onderneming rijp is voor overdracht. Daartoe zal een analyse van de onderneming nodig zijn die zich onder andere richt op de interne organisatie, personele bezetting, fiscale aspecten en de financierbaarheid na overname.

Uiteraard zijn wij u graag van dienst bij het uitvoeren van het opgestelde plan.

Zie ook financieel strategisch advies


Meer weten over bedrijfsopvolging?